FONTE VITAL

línea de de división

VIA-CRUCIS EN ESTE VALLE D ...
VIA-CRUCIS NESTE VAL D ...

Camiño Sabio, Sano e Santo
Amor, fervor y calor al que nos salva el cuerpo y 
el alma.
GALEGO
CASTELAN

Señor, Ti es a LUZ de 
tódalas luces. Señor meu, Dios meu; perdoa as miñas faltas e concédeme a luz de non perderte. Señor, Ti es a LUZ de 
tódalas luces.

O SANTO EXERCICIO DO VIA - CRUCIS

INTRODUCCIÓN.

Polo sinal + da santa Cruz dos nosos + inimigos líbranos Deus + noso Señor. No nome do Pai e do fillo + e do Espíritu Santo. Amén

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.PRIMEIRA ESTACIÓN
1.-Xesús é condenado a morte
Sendo Deus inmortal, Xesús quixo morrer para librarme do pecado.
Adorámoste Cristo, e bendicímoste; que pola túa santa Cruz redismíches ó mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.SEGUNDA ESTACIÓN
2.-Jesus carga coa Cruz
O Señor leva as costas a Cruz, para ensinarme a levar eu as míñas.
Adorámoste Cristo, e bendicímoste; que pola túa santa Cruz redismíches ó mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.TERCEiRA ESTACIÓN...> 3 7 9
3.-Xesús cae baixo o peso da Cruz
Son os meus pecados os que fan que o Señor caia pola terra.
Adorámoste Cristo, e bendicímoste; que pola túa santa Cruz redismíches ó mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.CUARTA ESTACIÓN
4.-Xesús encóntrase coa súa Santísima Nai.
Nai miña: non me faltes nunca no meu camiño.
Adorámoste Cristo, e bendicímoste; que pola túa santa Cruz redismíches ó mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.QUINTA ESTACIÓN
5.-O Cirineo axuda a Xesús a levar a Cruz.
Levando con ánimo as miñas cruces, axudo a Xesús a levar o peso da súa.
Adorámoste Cristo, e bendicímoste; que pola túa santa Cruz redismíches ó mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.SEXTA ESTACIÓN
6.-A Verónica limpa o rostro de Xesús.
Teño que consolar ós demais, cando sofren, vendo neles o Señor.
Adorámoste Cristo, e bendicímoste; que pola túa santa Cruz redismíches ó mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.SÉTIMA ESTACIÓN...> 3 7 9
7.-Xesús cae por segunda vez.
Señor, dame forzas e amor para levantarme cada vez que caia.
Adorámoste Cristo, e bendicímoste; que pola túa santa Cruz redismíches ó mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.OITAVA ESTACIÓN
8.-Jesús consola as fillas de Xerusalén.
O Señor volve sobre nosoutros a súa misericordia, aínda que estea sufrindo pola nosa culpa.
Adorámoste Cristo, e bendicímoste; que pola túa santa Cruz redismíches ó mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.NONA ESTACIÓN...> 3 7 9
9.-Xesús cae por terceira vez.
Aínda que eu caia moitas veces, o Señor perdoarame pola Confesión.
Adorámoste Cristo, e bendicímoste; que pola túa santa Cruz redismíches ó mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.DÉCIMA ESTACIÓN
10.-Xesús é despoxado das súas vestiduras.
A vergoña que pasou o Señor, ó quedar espido, debe facerme estimar a virtude da modestia e o pudor.
Adorámoste Cristo, e bendicímoste; que pola túa santa Cruz redismíches ó mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.UNDÉCIMA ESTACIÓN
11.-Xesús é cravado na cruz.
Os tremendos dores do Señor lémbranme que hei de ser mortificado.
Adorámoste Cristo, e bendicímoste; que pola túa santa Cruz redismíches ó mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.DUODÉCIMA ESTACIÓN
12.-Xesús morre na cruz.
"Ninguén ama máis ó seu amigo, que o que dá a súa vida por ese amigo.
"Nadie ama más a su amigo, que el que da su vida por ese amigo.
Adorámoste Cristo, e bendicímoste; que pola túa santa Cruz redismíches ó mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.DÉCIMOTERCEIRA ESTACIÓN
13.-Xesús é baixado da Cruz e entregado a súa Nai.
Nai miña, quero acompañarte na túa dor coa dor dos meus pecados.
Adorámoste Cristo, e bendicímoste; que pola túa santa Cruz redismíches ó mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.DÉCIMOCUARTA ESTACIÓN
14.-Xesús é posto no sepulcro.
Díme San Pablo que fun sepultado con Cristo, para non cometer máis pecados.
Adorámoste Cristo, e bendicímoste; que pola túa santa Cruz redismíches ó mundo.

Bendita e loada sexa a paixón e morte do Noso Señor Xesucristo, e a Purísima e Inmaculada Concepción de María santísima, Nai e Señora nosa, concebida sen pecado orixinal no primeiro instante do seu ser. Amén.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces. Señor mio, Dios mio; perdona mis faltas y concédeme la luz de no perderte. Señor, Ti eres la LUZ de tódalas luces.

EL SANTO EXERCICIO DEL VIA - CRUCIS

INTRODUCCIÓN.

Por la señal de la santa Cruz de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.PRIMERA ESTACIÓN
1.-Jesus es condenado a muerte
Siendo Dios inmortal, Jesús quiso morir para librarme del pecado.
Adorámoste Cristo, y te bendicimos; que por tu santa Cruz redismiste al mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.SEGUNDA ESTACIÓN
2.-Jesus carga con la Cruz
El Señor lleva a cuestas la Cruz, para enseñarme a llevar yo las mías.
Adorámoste Cristo, y te bendicimos; que por tu santa Cruz redismiste al mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.TERCERA ESTACIÓN...> 3 7 9
3.-Jesus cae bajo el peso de la Cruz
Son mis pecados los que hacen que el Señor caiga por tierra.
Adorámoste Cristo, y te bendicimos; que por tu santa Cruz redismiste al mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.CUARTA ESTACIÓN
4.-Jesus se encuentra con su Santísima Madre.
Madre mía: no me faltes nunca en mi camino.
Adorámoste Cristo, y te bendicimos; que por tu santa Cruz redismiste al mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.QUINTA ESTACIÓN
5.-El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la Cruz.
Llevando con ánimo mis cruces, ayudo a Jesús a llevar el peso de la suya.
Adorámoste Cristo, y te bendicimos; que por tu santa Cruz redismiste al mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.SEXTA ESTACIÓN
6.-La Verónica limpia el rostro de Jesús.
Tengo que consolar a los demás, cuando sufren, viendo en ellos el Señor.
Adorámoste Cristo, y te bendicimos; que por tu santa Cruz redismiste al mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.SÉPTIMA ESTACIÓN...> 3 7 9
7.-Jesús cae por segunda vez.
Señor, dame fuerzas y amor para levantarme cada vez que caiga.
Adorámoste Cristo, y te bendicimos; que por tu santa Cruz redismiste al mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.OCTAVA ESTACIÓN
8.-Jesús consuela a la hijas de Jerusalén.
El Señor vuelve sobre nosotros su misericordia, aunque esté sufriendo por nuestra culpa.
Adorámoste Cristo, y te bendicimos; que por tu santa Cruz redismiste al mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.NOVENA ESTACIÓN...> 3 7 9
9.-Jesús cae por tercera vez.
Aunque yo caiga muchas veces, el Señor me perdonará por medio de la Confesión.
Adorámoste Cristo, y te bendicimos; que por tu santa Cruz redismiste al mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.DÉCIMA ESTACIÓN
10.-Jesús es despojado de sus vestiduras.
La verguenza que pasó el Señor, al quedar desnudo, debe hacerme estimar la virtud de la modestia y el pudor.
Adorámoste Cristo, y te bendicimos; que por tu santa Cruz redismiste al mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.UNDÉCIMA ESTACIÓN
11.-Jesús es clavado en la cruz.
Los tremendos dolores del Señor me recuerdan que he de ser mortificado.
Adorámoste Cristo, y te bendicimos; que por tu santa Cruz redismiste al mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.DUODÉCIMA ESTACIÓN
12.-Jesús muere en la cruz.
"Nadie ama más a su amigo, que el que da su vida por ese amigo.
Adorámoste Cristo, y te bendicimos; que por tu santa Cruz redismiste al mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.DÉCIMOTERCERA ESTACIÓN
13.-Jesús es bajado de la Cruz y entregado a su Madre.
Madre mía, quiero acompañarte en tu dolor con el dolor de mis pecados.
Adorámoste Cristo, y te bendicimos; que por tu santa Cruz redismiste al mundo.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.DÉCIMOCUARTA ESTACIÓN
14.-Jesús es puesto en el sepulcro.
Me dice San Pablo que he sido sepultado con Cristo, para no cometer más pecados.
Adorámoste Cristo, y te bendicimos; que por tu santa Cruz redismiste al mundo.

Bendita y alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Xesucristo, y la Purísima e Inmaculada Concepción de María santísima, Madre y Señora nuestra, concebida sin pecado original en el primer instante de su ser. Amén.

Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces. Señor, infunde en mi espíritu el camino recto, seguro, para entrar en vuestra gloria. Señor, Ti es a LUZ de tódalas luces.

Parroquial de Santo Tomé 
no Valadouro.

Galego

Xesucristo ¿que conmoción?
ver os teus beizos dourados,
que algúns sinten tentación
de pisar lindes sagrados.

Castellano

Jesucristo ¿que conmoción?
mirar tus labios dorados,
que unos sienten tentación
de hallar límites sagrados.

Para coñecer un bo camiño fai Clik en Dolores

Bajo tu amparo acudimos Señor no desprecies nuestras oraciones en las necesidades; sino líbranos siempre de tódolos peligros. Amén
O Ser humano a imaxe e semellanza d ...
Desaparecen ... ( C r u c e i r o s)
¿Motivo a que desaparecen ...? ¿A onde van a parar ...? ¿Por que se substitúen ...? - - -> ¿Quen os leva ...? ...
<--------------------->

1.-Valor latréutico Señor meu, a Ti me confío, entrego, ofrezo,
2.-Valor eucarístico douche as gracias, polo tanto ben que por min fixeches e 
3.-Valor popiciatorio pidoche perdón das miñas faltas leves, graves, gravísimas que pola dor - gozo que tivo a Virxe  cando na sagrada noite de resurrección se lle apareceu Xesús e pola satisfacción que experimentou cando viu cheo de gloria coa luz da divinidade,
4.-Valor impetratorio pidoche  alumeamento cos dones do Espírito Santo para que cumpra  a túa vontade
5.-Valor total pídoche custodia, amparo, protección a Ti, Creador de todo visible e invisible e a túa Celestial garda que vive e reina polos séculos, dos séculos. Amén
 1. "Este amigo meu estaba escondido, apareceu; estaba enfermo, sanou; estaba morto, reviviu; estaba perdido, e o encontramos".
 2. Unha cadeira para él no ceo da salvación e ó destino da -G L O R I A- xunto ó TODOPODEROSO.
<--------------------->

línea de de división


Simple
Tal vez, lo primero es aprender a mirar la vida como un don que se nos hace cada mañana. Es un regalo admirable poder hacer los gestos más elementales de la vida: ver, oír, reír, andar, comer, dormir; sólo cuando enfermamos, empezamos a apreciar el don maravilloso de la existencia.

Nadie reconoce lo que la vida vale hasta que la siente algo perdida.

La vida está llena de pequeñitas sorpresas y experiencias gozosas. Quien sabe acogerla de manena humilde y con agrado, llega a saber la hermosa dicha de sentirse vivo.

Se necesita, además, un proyecto de vida que oriente nuestros trabajos y ocupaciones; así a cada momento nuestro espíritu nos anima a lo largo de los días.Es ahí donde va apareciendo, su creencia, su fidelidad, su capacidad de amar y su capacidad de servir.
En esta perspectiva cobra un significado especial la actividad diaria. Nuestra verdadera grandeza está pues:

 • No en los ideales sublimes que proclamamos.
 • No en las palabra burocráticas con que llenamos nuestra boca.
 • Si en el simple, sencillo y generoso servicio a los demás. Nos lo recuerdan las palabras de Aquel que dijo: "Quien quiera ser el 1º, que sea el servidor de todos".
Cuando el trabajo es uso generoso, alegre y animado interiormente por la caridad a nuestro prójimo que aún no sepa agradecer, la VIDA no es monotonía y aburrimiento; sino alabanza al Creador. "Esta realidad simple, sencilla de cada día, esconde dentro de sí el eterno milagro y el sublime misterio silencioso que llamamos SUPERIORIDAD,AUTORIDAD, DIVINIDAD".
Todo esto nos conduce y prepara:
 1. Para creer en algo más de lo natural.
 2. Para mirar a la bondad de las gentes de cualquier lugar y tiempo.
 3. Para vivir, vivir y vivir sin padecer ni sufrir y siempre poder servir sin destruír; sino regalar y curar.
 • El Creador, que con caridad: da vida, proteje, cuida, sana y cura la vida en su gratuidad, esa es: yo soy el que soy - Autoridad -. yo soy el que soy
Simple de la vida.
J.A.P. "Creer es otra cosa."
Pulsa en la web de la Librería EDIBESA para ver los libros de tu agrado.

http:/www.edibesa.com

edibesa

Google
El Todopoderoso nos libre de lo enfermizo.
El Todopoderoso nos proteja con su amor.
La Biblia es libro de todos los libros
A Biblia é o libro de tódolos libros.
Pinchen para suxerencias, propostas...

volver...