Aula de matemáticas

línea de de división

Temas de matemáticas
.
------
Nesta unidade estudiarás matemáticas
Comprendemos
e calculamos
Ampliámolo
noso cálculo
Máis sobre
as matemáticas
Recursos
para aprender e calcular.
*Actividades I Aritmético- algebraicas
1.Operaciones con decimales.
2.Divisibilidad.
3.Descomposición en factores primos
*Actividades II Aritmético- algebraicas.
1.Problemas de simple planteo.
2.Descomposición de cantidades.
3.Problemas sobre fracciones y proporciones.
*Actividades III Geometrico- algebraicas
1.Problemas sobre áreas de triángulos.
2.Problemas sobre áreas de cuadriláteros.
3.Problemas sobre fracciones y proporciones.
Realización
de traballos escritos
prácticas.
Ó final serás capaz de coñecer algo do mundo matemático.

Continuará

Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas


........>

Seguirá

Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
A física se me dá,
matemáticas, excepcional,
estudiar os idiomas
séntame fenomenal.
La física se me da,
matemáticas, excepcional,
estudiar los idiomas
me sienta fenomenal.

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
As matemáticas olvídanse
e as ciencias moito máis;
pero o teu nome precioso
non se olvidará xamais.
Las matemáticas se olvidan
y las ciencias mucho más;
pero tu nombre precioso
no se olvidará jamás.

------------------------------------------------

Pinchen para suxerencias, propostas...


volver...