Las buenas obras permanecen

Visitar CIVILA, Ciudades Virtuales Latinas

Pontenova en Vilaude cerca de la Seara tiene muchas truchas, 
anguilas,... y hay un sitio - O FRENAZO -, Casa de comidas, para saborear los alimentos más 
exquisitos del Valle y de la Costa.
A Pontenova na estrada de Ferreira-Mondoñedo-Lugo (Alfoz).

"Pontenova".- Este puente se encuentra situado sobre el "Río Oro" dando paso a la carretera "Ferreira - Mondoñedo" en el lugar de Vilaude a 200 mts de la Seara (Alfoz), a unos 19 km de Mondoñedo y a 82 km aproximadamente de Lugo. Existe un espacio habilitado para que el viajero pueda descansar y saborear los alimentos más exquisitos del Valle y de la Costa.

Parroquias do V A L E D O U R O
P A R R O Q I A S
Adelán..
Bacoi..
Carballido..
Castro de Ouro..
Lagoa.
Mor.
Oiras.
Pereiro.
Reirado.
A Laxe.
Budián.
Cadramón..
Ferreira..
Frexulfe..
Moucide..
Recaré..
Sta Cruz..
Sto. Tomé..
Vilacampa.
.
.
ADELÁN
línea de de división

Situada baixo o monte chamado Martelos, onde está a famosa "Pena da Meda" , que asemella un monolito, atópase a parroquia de Adelán. Limita coa parroquia de Carballido ó norte; ó leste coa mesma e con Oirán(Mondoñedo); ó sur coa das Oiras e polo oeste con Mor e Castro. Comprende os seguintes lugares: Abeledo, Cadeirido, Cales, Camariña, Cancela, Casás, Clavos, Corbite, Coto, Cristo, Enxameado, Escoura, Fachelas, Fonte da Bestra, Fontaoseco, Lagar, Lama, Martilla, Novás, Orden, Pazo, Pereiruga, Piñeiro, Pouso, Presaboa, Rebolada, Rexedoira, Salvaterra, Suasbarras, Sixto, Souto, Taba do Souto, Vilar, Villeiriz e Vixín, que rúnen unhas cento setenta casas e uns catrocentos trinta veciños. O patrono, S. Ramón Nonato, ten a súa festa o 31 de agosto, que se celebra nos arredores da igrexa parroquial. Esta igrexa (Ecclesia/Attilani), á xulgar polas súas arquivoltas e capiteles da portada, é unha boa mostra do románico dos séculos XIII - XIV notándose no tamaño das columnas a inspiración da igrexa de San Martiño de Mondoñedo (Foz). Tamén son de certo interese unha capela abandoada no lugar de o Coto, Casa de Basanta e os dous cruceiros que se atopan no lugar de O Cristo.

Volver as parroquias

Galego

Lonxe te encontras de min
máis non do meu pensamento,
ninguén achará un amor,
como eu teño no momento.

Castellano

Lejos te encuentras de mi,
más no de mi pensamiento,
nadie podrá hallar amor,
como este que por ti siento.

línea de de división ------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
Os consellos tan verdadeiros
de pais, nais, tamén irmáns,
anque sexan moi certeiros,
son na vida pouco valedeiros.
Los consejos tan verdaderos
de padres, madres y hermanos
aunque sean muy certeros,
son en la vida poco valederos
¿Sabes que te digo agora?
¿sabes que che direi sempre?,
Unha cousa so che digo,
agora e sempre: "Lémbrame".
¿Sabes que te digo ahora?
¿Sabes que te diré siempre,
Sólo una cosa te digo,
ahora y siempre: "Recuérdame".
Lanzan un fulgor divino
os ollos azul do ceo
que iluminan o meu destino
a través dun denso velo.
Lanzan un fulgor divino
sus ojos azul del cielo,
que ilumina mi destino
a travéss de un denso velo.
Eu xa empecei a olvidar,
e din a miña memoria ó vento
agora sempre estarei dicindo:
que non me veñan con máis conto.
Yo ya empecé a olvidar
y di mi memoria al viento,
ahora siempre estaré diciendo:
que no me vengan con más cuento.
------------------------------------------------

BACOI
línea de de división

Camiño da desembocadura, paso o río Ouro por Bacoi, parroquia esta que tén unhos trescentos vintecinco habitantes repaartidos polos lugares de: Campo, Canaledo, Carballo, Castrillón, Cima da Vila, Costiña, Esmoriz, Faya, Gorvidal de Abaixo, Gorvidal de Arriba, Igresia, Leas, Milicroca, Parrocha, Piñeiro, Rolle, San Antonio e Vilar. Celebra, con moita tradición, as festas da Asunción da Nosa Señora, coñecida popularmente como "as festas do quince" de agosto. A igrexa de Santa María de Bacoi, que ten importancia polos retablos de orixen churrigueresco, foi e segue sendo centro onde os devotos acuden a venera-la imaxen da Virxe en demanda dos seus favores. Xosé Martínez Cobo, que foi cura desta parroquia, na súa obra "El valle de Oro APUNTES HISTÓRICOS", indícanos que estivo en Bacoi o Rei Afonso IX, e que a parroquia tiña o título de "VILLA", pois aínda hoxe existen lugares cos nomes de "As Plazas", "Cima de Vila", etc..

Volver as parroquias

Moito te mirei ó pasar
por ilustre me gustaches;
pero máis por ser santa,
agraciada me deixaches.


Mucho te miré al pasar
por ilustre me gustaste;
pero más por ser santa,
agraciada me dejaste.

línea de de división

------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
Suplicas ós santos
para posuír o que pides,
mentres eu sen suplicar,
pídolles que non me olviden.
Suplicas a los santos
para poseer lo que pides,
mientras yo sin suplicar,
les pido que no me olviden.
Moito te mirei ó pasar
por chistoso me gustaches;
pero máis ben por ser bo,
encantada me deixaches.
Mucho te miré al pasar
por chistoso me gustaste;
pero más bien por ser bueno,
encantada me dejaste.
Lonxe te encontra de min,
mais non do meu pensamento,
ninguén achará un amor
como eu teño no momento.
Lejos te encuentras de mi,
mas no de mi pensamiento,
nadie podrá hallar amor
como este que por ti siento.
Gustaríame ser bágoa
e nos teus ollos nacer;
bañar as túas meixelas
nos lindos labios morrer.
Me gustaría ser lágrima
para en tus ojos vivir;
bañar tus lindas mejillas
sobre tus labios morir.
------------------------------------------------

CARBALLIDO
línea de de división

...Hai un dito popular que di que si chove polo San Sebastián non vai chover polo San Vicente. San Sebastián (vinte de xaneiro) é o patrono da parroquia de Carballido, que tén ós seus catrocentos cuarenta habitantes repartidos nos seguintes lugares: Agüeira, Allegue, Barbeito, Carballal, Cruz, Facelude, Granda, Nespereira, Ospido, Palloza, Penoucos, Piñeirós, Pino, Pontellas, Porto do Río, Presas, Pumar, Rega c Solvcira. Os de Carballido, tamen honran a San Roque o 16 de agosto, e celebran dende sempre a feira "Do Trece" (tódolos días trece de cada mes). Nesta parroquia desenrólase unha actividade moi importante relacionada coa madeira, dada a ubicación na mesma de varias industrias relacionadas con este sector. Teñen singular beleza os montes da Frouseira, intimamente reelacionados coa historia do Mariscal Pardo de Cela, e donde houbo unha fortaleza, que foi demolida.

Volver as parroquias

Galego

Son as sete da tarde,
teño que ir a Carballido,
circulando con moito alarde,
a visitar o meu amigo.

Castellano

Son las siete de la tarde,
tengo que ir a Carballido,
circulando con mucho alarde,
a saludar mi buen amigo.
línea de de división

------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
Algún día de verdade,
esperando coñecerte;
buscareite sen parar
ata que ese día chegue.
Algún día de verdad,
espero yo conocerte;
te buscaré sin parar
hasta que ese día llegue.
O meu corazón partido
sumido en grande dor
despedázase abrasado
en flamas do gran amor.
Mi corazón destrozado
sumido en grande dolor,
se despedaza abrasado
en las llamas del amor.
Ti sen cesar, estarás
disfrutando da calor
que sae, e sempre sairá
do meu doce e tenro amor.
Tú, sin parar, estarás
disfrutando del calor
que sale, y siempre saldrá
de mi dulce y tierno amor.
"I love" en Inglés se di,
"Ti quier", en Italián
máis, o moito que te quero,
dígocho en bo Castelán.
"I love" en Inglés se dice,
"Ti quiero", en Italiano;
más lo mucho que te quiero,
te lo digo en Castellano.
------------------------------------------------

CASTRO de Ouro
línea de de división

Distribuese a poboación desta parroquia ó redor do Castelo do Mariscal D. Pedro Pardo de Cela, sumando un total de pouco máis de cen habitantes repartidos nunhas cincuenta casas dos Iugares de: Anxeriz, Castro, Costoira, Fonte, Garita, Granda e Pumariño. O seu patrono é San Salvador e celébrase festa na súa honra o 6 de agosto nas inmediacións do Castelo e da Igrexa parroquial. Esta igrexa conten unhas pinturas de fins do século XIV ou principios do XV, descubertas fai pouco máis de vinte anos, que representan a piedade con Cristo nos brazos. A dereita da imaxen da Virxe aparece a da Magdalena, e á esquerda podería se-la de María de Cleofás ou de San Xoán, pois presenta certa dúbida. Tamén se conserva encima dunha porta lateral da igrexa un relevo de certo interese artístico, e afirmase que posúe un cáliz de Xoana de Portugal. O"Castelo do Castro", como popularmente se lle chama á Fortaleza de Pardo de Cela, estivo acondicionada como Casa Consistorial. É unha única torre desde onde se divisa unha bonita panorámica do municipio. Quedan tamén interesantes restos das antergas murallas que rodean o Castelo que se poden apreciar se realmente se visita e das que os colindantes co paso do tempo se aproveitaron para facer os muros das súas vivendas.

Volver as parroquias

Galego

Algún día, de verdade,
esperando coñerte;
estudiarei sen parar
astra que ese día chegue.

Castellano

Algún día, de verdad,
espero yo conocerte;
estudiaré sin parar
hasta que ese día llegue.

línea de de división

------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
Ti es igual o trigo verde
recollido gran a gran;
ti es o rapaz máis fermoso
que un mesmo día de verán.
Eres como el trigo verde
recogido grano a grano;
eres el chico más guapo
que mis ojos han mirado.
O ocultar que te quero,
o dan pecado mortal;
mais se de mortal hai algo
o pasamos a venial.
El ocultar que te quiero,
lo dan pecado mortal,
mas si de mortal hai algo
lo pasamos a venial.
Dos teus ollos quero a mirada,
de túa blusa un botón
do teu pensar un desexo,
do teu peito, o corazón.
De tus ojos quiero la mirada
de tu camisa un botón
de tu pensar un deseo
de tu pecho el corazón.
Polo mirar dos teus ollos,
tres caricias che daría;
catro apertas que demostren
seis veces a miña alegría.
Por el mirar de tus ojos,
tres caricias te daría;
cuatro abrazos que demuestren
cien veces mi alegría.
------------------------------------------------

LAGOA
línea de de división

Unha ds parroquias máis extensas do concello é a de Lagoa. Está situada ó pé do monte do Coto de Montoxo. Debe o seu nome a que en tempos prehistóricos o val debeu ser unha gran lagoa (laguna), pois así o confirman os cantos rodados e os terreos de aluvión. As augas da primitiva lagoa fóronse un día, cara ó mar, polo surco que en dirección a Fazouro abriron lentamente. Limita coas parroquias de Recaré e Frexulfe (Concello de Ferreira), Mor, Oiras e Pereiro e báñana os ríos Ouro, Beloi e Bao. O seus qinientos habitantes viven repartidos nos seguintes lugares: Abelairas, Acernadas, Aguillón, Augaquente, Azoreira, Bao, Beloy, Campelas, Campoverde, Carballo Mariño, Carrocide, Casasvellas, Castiñeiro, Cerdeirido, Corredoira, Cruz, Currás, Chafarica, Escairo, Espadanal, Galán, Gabián, Granda, Grela, Igrexa, Labanco, Lamarredonda, Lobeira, Lomba, Maciñeira, Machuco, Martille, Pazos, Pinguela, Plantío, Pombal, Ponte de Vao, Ponte do Teixo, Pontellas, Portodreito, Ribeira, Rizal, Señorío, Sixto, Souto, Torre e Viñavella. Celebra a parroquia dúas feiras anuais: o 25 de abril,San Marcos, e o 25 de xullo, a do Santiago, que na actualidade perderon moito o seu carácter feiral; e tamén honra ó seu patrono, S. Vicente, celebrando a súa festividade o 22 de xaneiro. No lugar de Cerdeirido, onde se fai a festa do Santiago o 25 de xullo, atópase un pequena capela cun pórtico onde aparece grabado un sinxelo relevo do primeiro románico, representando a crucifixión de Xesús. No interior da mesma, pódese admira-lo seu traballado retablo coroado coa figura a cabalo do Apóstolo. Recordo do esplendor pasado das casas de fidalguía, quedan outras capela ubicadas nos pazos de Carrocide, Rizal e Grela, que con moito orgullo mostras os blasóns das familias, e outros detalles arquitectónicos como portadas, torres, cabozos e salas.

Volver as parroquias

San Vicente mártir. O día 22 de Xaneiro esta consagrado ó seu honor no que se celebra a súa festividade.
S. Vicente


O meu corazón partido
sumido en grande dor;
despedázase abrasado
en flamas de gran vapor.


Mi corazón destrozado
sumido en grande dolor;
se despedazará abrasado
en las llamas de vapor.

línea de de división

------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
Por oito veces diría
as seis letras de "Te quero"
por nove, eu por ti vivo,
por dez, eu por ti falezo.
Por oho veces diría
las siete letras "Te quiero";
por nueve, pr ti yo vivo,
por diez, por tu amor me muero.
Ás veces quero olvidarte
e ti me olvidas de verdade;
pero o verte novamente
dame máis felicidade.
A veces quiero olvidarte
y tu me olvidas de verdad;
pero el verte nuevamente
me da más felicidad.
Xa son as doce da noite
e aínda estou escribindo;
se non che quixera tanto,
estaría xa durmindo.
Son las doce de la noche
y aún continúo escribindo
si no te quisiera tanto,
estaría ya durmiendo.
Meu avó por me alonxar,
prometeume canto tiña,
e agora que me alonxei,
non me deu unha sardiña.
Mi abuelo por me alejar,
me prometió cuanto tenía,
y ahora que me alejé,
no lo veo ningún día.
------------------------------------------------

San PEDRO de MOR
línea de de división

Cunhos cincocentos habitantes, é a parroquia con máis poboación do municipio. Os lugares que a compoñen son os seguintes: Amarelo, Bao, Barral, Candaedo, Carballas, Correlos, Couto de Arriba, Cuuto de Abaixo, Fargallo, Fontelo, Gudín, Igrexa, Liñar, Rega, Sanchiña, Santa Mariña, Seara, Torre, Vilagabe, Vilaúde e Xordelo. Hoxe en día o lugar da Seara é un centro urbano en potencia e futura capitalidade do municipio, por atoparse ubicada nel a nova Casa Consistorial. Nas inmediacións desta, está o Centro dc Saúde, Casa Rural de Hixiene, Colexio Público de E.X.B., Cámara Sindical Agraria, Centro de Inseminación Artificial e o Campo de Fútbol Municipal. A parroquia celebra a festa do seu patrón, San Pedro, o 29 de xuño, e outra en honor á Virxe do Carme ó 16 de xullo. A festa de San Cristóbal, que vén sendo a de todo o municipio, tamén ten lugar nesta parroquia aproveitando as condicións de aparcamento, merendeiro, etc. que reúne o recinto festeiro. Hasta fai unhos anos, tiña moita aceptación a feira de Correlos (tódolos primeiros mércores de cada mes) onde acudían os gandeiros dos arredores; pero, hoxe en día, esta feira perdeu moito de seu. Os veciños adícanse á agricultura e á gandería, e, en menor escala, a pequenas actividades industriais e comerciais. O visitante, que non deixe de acercase ó lugar de Vilaúde, onde se atopa a "Pontenova", para poder observa-lo paso do Río Ouro e as isletas fluviais.

Volver as parroquias

Galego

Tí sen cesar estarás
traballando sen medo
que apártase e sempre se apartará,
rezando a San Pablo e San Pedro.

Castellano

Tú sin parar, estarás
trabajando sin miedo
que se aparta e sempre apartará,
rezando a San Pablo e San Pedro.

línea de de división

------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
Hai de balcón a balcón
fermosa cinta celeste,
que en letras doradas pon:
"Amiguiños para sempre".
Hay de balcón a balcón
hermosa cinta celeste,
que en letras doradas pone:
"Amiguitos para siempre"
Dicían sempre ó avó
unhas netas persistentes:
Imos ó noso palleiro
durmir como ser viventes.
Unas nietas persistentes
decían siempre al abuelo:
"Vamos a nuestro pajar
para hacer un agujero".
Teño o corazón partido
en dous trozos desiguais:
un no meu corpo metido,
outro en filas militares.
Te el corazón partido
en dos trozos desiguales:
uno en mi cuerpo metido,
otro en filas militares.
Non acabo de comprender
que sendo tan doce o amor,
non sempre causa pracer,
antes ben un forte dor.
No acabo de comprender
que siendo dulce el amor,
no siempre causa placer,
más bien un fuerte dolor.
------------------------------------------------

OIRAS
línea de de división

É unha parroquia montañosa, cun clima frío; pero moi san, de verans suaves, que limita coas parroquias dc Lagoa, Pereiro e Adelán e cos municipios de Abadín e Mondoñedo. Os seus veciños, repartidos en oitenta vivendas, son ó redor de cento cincuenta (houbo moita emigración nos últimos anos) e adicanse a actividades agrícolas e gandeiras. Distribúese a poboación nos lugarcs scguintes: Aguillón, Airas, Arriba do Río, Cabradoiro, Carballotorto, Coto, Cotoseco, Escourido, lgresa, Insuavella, Insuanova Leboreiro, Loureiro, Panda, Pazo, Penamosqucira, Peiperez, Pousafoles, Rego do Aro Río das Donas, Ribcira, Rúa, Sisín, Trabada, e Xogral. A parroquia celebra as festas do patrono, San Mamed, o 17 de agosto, e outras en honor a Nosa Señora do Carmen, o 16 de xullo. A paisaxe,pura naturcza, pódese contemplar e admirar en calqucra dos scus lugarcs, e para citar un sitio concreto, nos arredores da "Faga Vella" , camiño dc Abadín. 0 visitantc tamén pode beber das cristaíñas augas de inmellorable calidade quc sc atopan nas fontes csparcidas por toda parroquia. Queda algún que outro artesano do arte de tecer e facer zocas, e no monte da Ribeira, unhas ruinas duns fornos onde se cocía o cal para o servicio dos veciños. Nas Oiras naceu Adrés Acebo y Vega a finais do século XVII e morreu en Mondoñedo en 1.723. Foi colexial maior de Fonseca, trasladándose en 1.702 o Maior de Santa Cruz de Valladolid. Foi nomeado despois coengo o lectoral de Mondoñedo. É autor dunha obra,que non sc sabe si foi publicada, titulada "Epístola pastolaris in favorem bullae Unigenitus"

Volver as parroquias


"I love" en Inglés se di
"Ti quier" en Italián;
mais, o moito que te quero,
dígocho en bo Castelán.


"I love" en Inglés se dice
"Ti quiero", en Italiano;
mais, o moito que te quero,
te lo digo en Castellano.

línea de de división

------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
Con estes sonos que tiven
un bon lobo e crías tres
mal príncipe e bo pirata
pensei se hai un mundo ó revés.
Con estos sueños que tuve:
un buen lobo y crías tres
mal príncipe y buen pirata
pensé si hai un mundo al revés.
Os vagalumes do bosque
son coma estrelas do terreo,
coma os vermes que dan luz
que se caeran do ceo.
Las luciérnagas del bosque
son como estrellas del suelo,
como gusanos de luz,
que se cayeran del cielo.
Con bágoas de chourizo
e suspiros de xamón,
envolto nunha tortilla,
mándoche o meu corazón.
Con lágrimas de chorizo
e suspiros de jamón,
envuelto en una tortilla,
te mando mi corazón.
Meu pai por me acomodar
prometeume prados e terras,
e agora que me acomodei,
deume tocos e verbas.
Mi padre por me acomodar
me prometió prados y tierras,
y ahora que me acomodé,
me dio palos y piedras.
------------------------------------------------

PEREIRO
línea de de división

Situada entre montañas, atópase a parroqia do Pereiro, quc limita coas de Lagoa e Oiras, e cos municipios de o Valadouro e Abadín. Os habitantcs, quc son ó rcdor de douscentos setenta, están repartidos cn cento vintecinco vivendas ó longo dos lugares de: Acibro, Arncla, Boudón, Bustelo, Cabancla, Caxigucira, Costa, Coto, Chao, Fayán, Garita, Fcrradás, Guilifonso, Moa, Outeiro,Palloza, Pichín, Pena do Golpc, Pesquita, Ribeira, Rozas, Rua e Rubeiro. Celébranse as festas en honor a Natividade da Nosa Señora no mes de agosto aínda que a festividade é o 10 dc setembro. O terreo e quebrado e montañoso, favorecendo o pasto libre do gando vacún cabalar e lanar quc xunto coas actividadcs agrícolas e a fonte de ingresos dos veciños. É tradicional nos meses de estío a Rapa das Bestas" que se desenrrola na zona do lugar de Guilifonso, onde se dan cita un gran número de persoas para presencia-las labouras de rapa, doma e marcaxe dos cabalos que pastan en réxime de liberdade. A parroquia do Pereiro é tamén unha zona propicia para os amantes da caza e os aficionados a pesca, dadas as variedades de especies.

Volver as parroquias


Ti es igual o trigo verde
recollido gran a gran;
ti es o monte máis fermoso
que un mesmo día de verán.


Eres como el trigo verde
recogido grano a grano;
eres el monte más guapo
que mis ojos han mirado.

línea de de división

------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
Apártate linda nena
da rede do louco amor:
¿Non ves que causarche pode
as feridas de dor?.
Apártate niña hermosa
de la red del loco amor:
¿No ves que causarte puede
las heridas del dolor?
Se ti non queres saír
neste novo e fermoso día,
a ver todo o seu horizonte
perdes a festa e toda súa alegría.
Si tu no quieres salir
en este nuevo y hermoso día,
a ver todo su horizonte
pierdes la fiesta y toda su alegría.
Produce tal conmoción
ver os teus labios dourados,
que algúns sinten tentación
de pisar lindes sagrados.
Produce tal conmoción
ver tus labios dorados,
que algúns sinten tentación
de pisar lindes sagrados.
Un doce ser caramelo
para limarse na boca,
e pasar ó corazón,
coma sintonía que toca.
Un dulce ser caramelo
para limarse en la boca,
y pasar al corazón,
coma sintonía que toca.
------------------------------------------------

REIRADO
línea de de división

Limitando con Ferreira do Valadouro, atópase a parroquia de Reirado, que, curiosamente, pertence eclesiásticamente a ese municipio. Componse dc catro lugares: Penido, Reirado, San Cayetano e Teixoeiras , e ten uns oitenta veciños repartidos nunhas cuarenta casas; feito que convirte a Reirado na parroquia máis pequena de Alfoz en poboación e número dc vivendas. Non ten actividades industriais e as súas xentes adícanse preferentemcnte as labouras do campo. Nesta parroquia de Reirado está ubicada a capela de San Caetano, de propiedade particular, que dín, foi motivo de pleitos fai algúns anos celebándose a súa festividade o 7 de agosto. É unha capela de reducidas dimensións na que ordinariamente non se celebra misa os domingos e festivos acudindo a xente á de Ferreira. En anos antergos téñense celebrado festas con misa de campaña no palco dos músicos a beira do río Ferreira con gran animación en honor do Santo. Tendo en conta a súa ubicación no centro do Val, proximidade a sombra das árbores do río, confluencia e cruce de pistas, facilita, que no verán concurra moitas familias de merenda, a disfrutar cos apetitosos banquetes de doces, cremas e pastas que por estos tempos preparan as pastelerías de Ferreira onde nada falta.

Volver as parroquias


O ocultar que te perdo
o dan pecado mortal
máis se de mortal hai algo
o pasamos a venial.


El ocultar que te pierdo
lo dan pecado mortal
más si de mortal hay algo
lo pasamos a venial.

línea de de división

------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
Nesas quince primaveras,
é importante o que seducen
as súas claras ideas
polo peso que respiran.
En sus quince primaveras,
es mucho lo que cautivan
sus admirables ideas
por el peso que respiran
O meu avó ten un frasco
completo de mermelada;
pero eu o corazón teño
cheo da túa mirada.
Mi abuelito tiene un frasco
completo de mermelada;
pero yo tengo el corazón
muy lleno de tu mirada.
O día que naciches
debeu de ser de pasteleira,
porque un bombón coma ti
non o produce calqueira.
El día que naciste
debió de ser de pastelera,
porque un bombón como tú
no lo produce cualquiera.
Son as sete da tarde
hei de ver a miña nena,
que vive con moito alarde,
con su cara de macarena.
Son las siete de la tarde
tengo que ver a mi niña,
que vive con mucho alarde,
con su cara de lindiña.
------------------------------------------------

-----------------------------------------------

A LAXE

línea de de división

A parroquia de San Xoán de A Laxe celebra o seu patrono o día 24 de xuño día en que San Xoán lanza a súa bendición polo ceo sobre tódalas augas: Auga bendita pasou por aquí: demos, víboras e velenos saide de aí " A parroquia ten os seguintes barrios: Tanín, Rexedoira, Augarrío, Ribadela, A Casela, Cabrasfigas, Mansián, A Granda, O Pazo, Tras dos Ríos, As Penas, Portela, Zaragoza . Posúe un convento das Irmás de San Vicente de Paul de construcción estilo moderno-funcional doado polo Señor Canoura.

Volver as parroquias


Por unha palabra dos teus labios
tres caricias che daría;
catro abrazos que demostren
seis veces a miña alegría.


Por una palabra de tu boca
tres caricias te daría;
cuatro abrazos que demuestren
seis veces mi alegría.

línea de de división

------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
Hoxe o verte me encontrei
moi confusa a razón
e, coa man no meu pulso,
axitado o corazón.
Hoy al verte me encontré
muy confusa la razón
y, con la mano en el pulso,
agitado el corazón.
Para que ti non me olvides,
enviareiche a dirección:
vivo na rúa do "Cariño",
na esquina do "Corazón".
Para que ti non me olvides,
te enviaré mi dirección:
vivo en la calle "Cariño",
en la esquina "Corazón".
Un gozo ser pensamento,
para estar dentro de ti
e coñecer o que pensas
cando estas lonxe de min.
Un gozo ser pensamento,
para estar dentro de ti
y conocer lo que piensas
cuando estas lejos de mi.
O poema máis bonito,
o poema máis sincero
dúas palabras só ten:
as palabras son: "Te quero".
El poema más bonito,
el poema más sincero,
tiene sólo dos palabras:
las palabras son:"Te quiero".
------------------------------------------------

BUDIÁN

línea de de división

A parroquia de Budián situada ó norte da de Ferreira dise que o seu nome vén de que antigamente estivo moi poboada de bidueiros e outras árbores de similares condicións; celebra a festa a súa patrona Santa Eulalia o dez de decembro, día no que se honra tamén a Nosa Señora de Loreto; ademais celebra con moito fervor a festividade Nosa Señora das Dores . Os seus barrios son:Amarela, Arnela, Budián de Herdeiro, Calvario, Casal de Diego, Os Casás, Centeás, Coto da Rega, Escourido, Freitemunde, A Granda, Lobeira, Machuco, Pena Redonda, Pereiros, Porto de Vaca, Pradia, Reguengo, San Cristovo, Sara, Tilleira, Trasixto, Vidreiro, Vilacemil. Todos eles esconden historias de antaño e lugares de gan beleza turística que merece a pena visitar para descubrilos.

Volver as parroquias

As veces quero olvidarte
e ti me olvidas de verdade;
pero o verte novamente
dáme máis felicidade.


A veces quiero olvidarte
y tu me olvidas de verdad;
pero al verte nuevamente,
me da más felicidad.

línea de de división

------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
As súas fotos me teñen louca
as súas posicións, conturbada
e, cada vez que as miro,
me sinto con máis suspiro.
Sus fotografías me tienen loca
sus posiciones, conturbada
y, cada vez que las observo,
me siento con más suspiro.
Os seus beizos articulan,
con graciosos movementos,
voces que cheas figuran
de sublimes sentimentos.
Sus lindos labios modulan,
con graciosos movimientos,
voces que llenas figuran,
de sublimes sentimientos.
A túa gracia é unha flor
cando, airosa e louzá,
na hora de saír o sol,
despertas cada mañá.
Tu gracia es una flor
cuando, airosa y lozana,
a la salida del sol,
despiertas cada mañana.
Es a raíña das flores,
da fermosura, primeira,
a princesa das cores,
a mesma sal da Terra.
Eres la reina de las flores,
de la belleza, primera,
la princesa de los colores,
la misma sal de la Tierra.
------------------------------------------------

CADRAMÓN

línea de de división

Dende a parroquia do Cadramón cátanse diversas vistas panorámicas do Val e agora co seu parque eólico productor de "ENERXÍA L I M P A" que se está construíndo entre varias empresas con varias fases, non se pode dicir, a alta valía que isto pode ofrecer a sociedade; ademáis das vistas recreativas que ostenta, arte románico e sitios pintorescos. A parroquia celebra a festa ó seu patrón S. Xorxe(=San Jorge)o día 23 de abril. Iconogr. San Xorxe é representado como un xove imberbe, vestido con armadura, que soe cabalgar sobre un cabalo branco. Os seus atributos son a lanza rota sobre o corpo do dragón que aparece ós seus pés, unha espada e un escudo cunha cruz vermella, cruz que aparece tamén sobre o fondo branco da súa bandeira.

Os principais barrios son: Fonte da Vila, Tituelo, Abilleira, Albardo, Andamil, Balsa, Bustomeao, Campo, Cancelas, Corbelle, Cortegaza, Esteleiro, Ferrocente, As Folgueiras, Liñarega, Loureiro, Muxueira, Pereira, Porto do Río, Rego Cabado, Rozadas, As Veigas. A ermita de Sta Filomena, antiga parroquial do Cadramón, móstrase nomeada por primeira vez na doación de Ordoño II no ano 922 a Sé mindoniense.

Volver as parroquias

San Xorxe, San Isidro, San Cosme, San Damián e Santa Filomena son as festividades que se celebran na parroquia do Cadramón. O patrón é San Xorxe [ (=San Jordi, en Cataluña, patrón dos Cabaleiros - Caballeros) a festividade é o 23 de Abril, día  que está consagrado a súa festividade. ]
S. Xorxe


Xa son as doce da noite
e aínda estou estudiando;
se non aprendera tanto,
estaría xa durmindo.


Son las doce de la noche
y aún continúo escribiendo;
si no aprendiera tanto,
estaría ya durmiendo.

línea de de división

------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
Tres cousas hai nesta vida
saúde, cartos e amor;
o que teña estas tres cousas,
amará a Deus con fervor.
Tres cosas hay en la vida:
salud, dinero y amor;
el que tenga estas tres cosas,
puede dar gracias a Dios.
Se a sinatura é un recordo
e o recordo é amizade,
aquí deixo a miña sinatura
con toda sinceridade.
Si la firma es un recuerdo
y el recuerdo es la amistad,
dejo aquí mismo la firma
con toda sinceridad.
Soldadiño, soldadiño,
de que pobo ti viñeches,
Eu vinche daquela guerra
onde ámbolos dous servimos.
Soldadito, soldadito,
de qué lugar has venido,
He venido de esa guerra,
donde ambos hemos servido.
No se precisan palabras
para expresar o afecto;
abonda unha soa ollada ,
que non exprese xenreira.
No se precisan palabras
para expresar el afecto;
basta una sola mirada,
que no posea rencor.
------------------------------------------------

FERREIRA de Val do río OURO

A igrexa da Vila de Ferreira do Valadouro
línea de de división

Natividade de Nosa Señora oito de setembro.

A Vila de Ferreira dise que vén duns esforzados vascos que a este rincón do espacio viñeron a traballar o ferro e que coas súas orixinais tecnoloxías ata entón descoñecidas foron facendo ferrerías entre os seus poboadores; e así poideran vivir felices, ledos e divertidos con este tipo de comercio, industria ou que se lle queira nomear. Deste xeito, desenrolouse a vila que polo ano 1894 non houbo máis remedio que solicitar da Raiña Rexente María Cristina o título de "VILA" e todo isto debido ó auxe que experimentan as xentes co desenrolo da industria, comercio, transporte e mercadorías de todo tipo e circunstancias. As rúas máis importantes son: Andrés López Palmeiro, Avda. da Costa, Avda. da Deputación, Avda. de Mondoñedo, Avda. da Veiga, Avda. de Viveiro, Rúa do Xistral, Estrada de Foz, Rúa Currás, Rúa do Leste, Rúa Feira Nova, Rúa Fonte Nova, Parque Concepción Arenal, Rúa Pardo de Cela, Praza de Santa María, Rúa Ramón Canoura, Rúa de Rosalía de Castro, Rúa Severino Cociña, Rúa da Torre, Rúa Triana, Castellana, A Pena, Os Pinos, Rebuxento, Reirado. Coma todos os pobos conta con ilustres personaxes, historias e monumentos que testifican o bo facer para construir futuro e prosperidade.

Volver as parroquias


Oh María Inmaculada Concepción purifica mi cuerpo, santifica mi alma.

Hai de balcón a balcón
fermosa cinta celeste,
que en letras douradas pon:
"Amiguiños para sempre".


Hay de balcón a balcón
hermosa cinta celeste,
que en letras doradas pone;
"Amiguitos para siempre".

línea de de división

------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
Sete anos levo esperando
e outros sete esperarei;
se ós catorce non che ven,
piloto me meterei.
Siete años llevo esperando
y otros siete esperaré;
si a los catorce no viene,
piloto me meteré.
Cala, Isabeliña cala,
son o teu home querido,
ti a miña querida muller:
xa non se oe outro laído.
Calla, Isabelita calla,
que soy tu esposo querido,
tú, mi querida mujer:
ya no se oye otro quejido.
Se un músico che pide un axuda,
e un arcebispo algo de diñeiro;
non desprecies ó arcebispo
por un músico sen pandeiro.
Si un músico te pide un ayuda,
y un arzobispo algo de dinero,
no desprecies al arzobispo
por un músico sin pandero.
Poli, recto policía,
non collas a ese ladrón,
que só ten como delito,
roubar o meu corazón.
Poli, recto policía,
no cojas a ese ladrón,
cuyo único delito,
es robar mi corazón.
------------------------------------------------

FREXULFE

línea de de división

Frexulfe, é unha das parroquias regadas polo río Ouro, situada entre as estribacións dos montes do Cadramón, celebra a festa da súa patrona Sta. Eulalia virxe e mártir, o 12 de Febreiro, a festa do Sagrado Corazón de Xesús no verán. Os principais lugares son: Cazcalleira, Chaiño, María Arteira, Abelleira, Anido, Cerdeiras, Couso, Coutomil, Escallal, Freixido, Os Galegos, Lagar, Leirado, Painzás, Pazo, Piñeiro, Suaigrexa, Solloso, Teixeda, Vilares, Vilaestramil. Nas serras de montes que posúe pódense atopar zonas de flora e fauna totalmente autóctonas. Hai lugares de difícil aceso; pero teñen o encanto, delicadeza e atractivo para os turistas que nos van a deixar sen boas castañas tal vez as mellores do val na súa época correspondente e outras circunstancias especias das augas que aquí emanan.

Volver as parroquias

Dicían sempre ó avó
unhas netas persistentes:
"Imos ó noso palleiro
durmir como ser viventes.


Unas nietas persistentes
decian siempre al abuelo:
"Vamos a nuestro pajar
para atar un pañuelo.

línea de de división

------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
O día no que eu nacín,
o Sol vestiuse de gala,
por encontrarse cunha persoa
quen é a máis boa de España.
El día en que yo nací,
el Sol se vistió de gala,
por encontrarse con una persona
que es la más buena de España.
Cun cariño moi sincero,
ou un forte pitorreo;
nunca me olvides, cho pido,
ou usarei un duro caneo.
Con un cariño sincero,
o con fuerte pitorreo,
no me olvides, te lo pido,
o usaré un duro caneo.
Eu sendo un simple ovo frito,
e ti un frío xelado foras,
me dirías: "Non me toques,
me derreto, se me tocas".
Si tu fueras un helado,
y yo un simple huevo frito,
me dirías: "No me toques,
si me tocas, me derrito".
As campás da nosa Igrexa
están morrendo de risa,
ó ver a bastante xente,
charlando en plena misa.
Las campanas de la Iglesia
están muriendo de risa,
al ver a bastante gente,
hablando en plena misa.
------------------------------------------------

MOUCIDE

línea de de división

Na estrada de Ferreira a Burela encóntrase Moucide parroquia situada no intermedio do camiño entre o Val do río Ouro e a parroquia de Cangas de Foz, Mariña lucense. Abundan na parroquia bosques maderables de piñeirais, eucaliptos, praderías que dan paz e sosego para ir de pesca ó mar. O 26 de decembro celebra a festa ó seu patrón San Estevo (=San Esteban). Os principais barrios son: Campón, Casanova, A Granda, Outeiro, A Pena, Ponte, A Rubial, Barbeita, Guín, Igrexa, Lourido, Muxilán, Pé de Arosa, Teixoira, Vilares. Neste parroquia residiron xentes de gran afección a música que animaron as festas do Val deixando descendentes que seguen no fomento da arte musical.

Volver as parroquias


Teño o corazón partido
en dous trozos desiguais;
un no corpo metido,
outro en liñas musicais.


Teño o corazón partido
en dos trozos desiguales;
uno en mi cuerpo metido,
otro en líneas musicales.

línea de de división

------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
Ó pasar pola túa fiestra,
tiraches unha linda flor;
a próxima vez a tiras
sen maceta, por favor.
Al pasar por tu ventana,
tiraste una linda flor,
la próxima vez la tiras
sin maceta, por favor.
Se desexas suicidarte,
non te tires nun río con fondura
porque hai un cartel que di:
"Prohibido tirar vasura".
Si deseas suicidarte,
no te tires en río con hondura
porque hay un cartel que dice:
"Prohibido tirar basura".
Polo teu profundo amor,
eu me iría ó Polo Norte,
non de modo calquera, indo
en pantalón de deporte.
Por tu más profundo amor,
yo me iría al Polo Norte,
no de cualquier modo, sino
en pantalón de deporte.
Anda na boca da xente
que ti es máis chula bailando,
que o é a Pantera Rosa
cando se encontra cantando.
Anda en boca de la gente
que eres más chula bailando,
que lo es la Pantera Rosa
cuando se encuentra cantando.
------------------------------------------------

RECARÉ

línea de de división

A parroquia de Recaré invita ir de gastronomía en "Fonte da Vila" para saborear carnes, de vacuno, porcino ou de caza coma os seus derivados non olvidando productos lácteos, meles e toda clase de postres. Celebra varias festividades e a do seu patrono é San Xulián (=San Julián) o 16 de febreiro que así vén nos almanaques; pero parece ser que os veciños celebran a festividade o sete(7) de Xaneiro coma no Ferrol [(=do Caudillo) Coruña]. Os sitios máis importantes son: Alvariña, Alvaroxil, As Carballas, Casal, Catadoiro, Escorial, Fonte da Vila, Fornos, Marcurin, O Pazo, Saá, Torre, Traamil. Pódese visitar a súa torre medieval e certos lugares que teñen o seu encanto motivador.

Volver as parroquias

Galego

Non acabo de comprender
que sendo tan doce o dulzor,
non sempre causa pracer,
antes ben un forte dor.

Castellano

No acabo de comprender
que siendo dulce el dulzor,
no siempre causa placer,
más bien un fuerte dolor.

línea de de división

------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
Din que as rapazas son
parecidas as cebolas:
unhas as teñen por boas,
as outras por papoulas.
Dicen que las chicas son
como las mismas cebollas:
unas las tienen por buenas,
las otras por amapolas.
Se eu fora "Superman"
te levaría voando;
pero como non o son,
te amolas e vas andando.
Si yo fuera "Superman"
te llevaría volando;
pero como no lo soy,
te enfadas y vas andando.
Es máis bo, máis bo,
que o máis puro chocolate;
por iso che quero tanto
sendo peor que Zipi, Zape.
Es más bueno, más bueno,
que el más tierno chocolate;
por eso te quiero tanto
siendo peor que Zipe, Zape.
No mar Mediterráneo
un alfinete perdín
o día no que o encontres
será fatal para ti.
En el mar Mediterráneo
un alfiler me perdí
ese día en que lo encuentres
será fatal para ti.
------------------------------------------------

SANTA CRUZ

línea de de división

A parroquia de Santa Cruz ten unha igrexa que lle chamaron a catedral do Valadouro pola súa importancia, tamén posúe casas señoriais, pazos, castro e moito máis dos nosos antepasados que nos falan da súa historia e grandeza. A festa patronal celébrase o dous de maio ""Sta Cruz". Os pricipais lugares son: Alvares, Bandexa, Bao, Bardoleiras, Bermún, A Carreira, Camonde, Cabanas, Cabanela, As Carballas, Casa Nova, Cendemil, Cernadela, Coruxeiras, Fontelo, Gatoi, Gradaille, As Lamas, A Lapa, As Leas, Lodeiros, Machuco, Pazos, Pedrido, Rego da Pía, A Revolta, Riocabreiro, Sabugueira, Suaigrexa, A Veiga, O Vilar, O Villarao, Zaragoza. Tódolos barrios foron moi modernizados pola concentración parcelaria.

Volver as parroquias


Galego

O poema máis bonito,
o poema de máis luz,
dúas palabras só ten:
as palabras son: "Santa Cruz".

Castellano

El poema más bonito,
el poema de más luz,
tiene sólo dos palabras:
las palabras son: "Santa Cruz" .

línea de de división

------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
O meu home, que é de paz,
ó surxir unha pelexa,
sácase o seu pano branco,
quelle bordei cando nena.
Mi marido, hombre de paz,
siempre que surge una riña,
se saca el pañuelo blanco,
que le bordé cuando niña.
Tendo a simple morriña,
os meus ollos ocultei,
e non ver ningunha miguiña,
todo o tempo que chorei.
Teniendo la simple morriña,
mis ojos oculté,
y no ver ninguna chisquiña
todo el tiempo que lloré.
Fuches o primeiro traballo,
a modo a miña ilusión,
e co tránsito do tempo
fuches a miña perdición.
Fuiste mi primer trabajo,
poco a poco mi ilusión,
y con el paso del tiempo
fuiste mi gran perdición.
A miña boa boneca,
a virxe dos meus cantares,
por ser de certo bonita,
merece estar nos altares.
La virgen de mis cantares,
mi graciosa muñequita,
es digna de los altares
por ser de verdad bonita.
------------------------------------------------

SANTO TOMÉ

línea de de división

A parroquia de Sto TOMÉ coa romaría do Santo Cristo é unha das que máis romeiros acolle do val posúe un importante dolmén, castro e lugares con vestigios históricos. Os principais lugares son: Alvite, Casal de Rico, Casas de Arriba,Casas de Abaixo, Esqueira, Estivada, Moxoeira, Naranxeiras, Novas, Pardellas, Pedralva, Pedrouzos. A Rapa das bestas. Célebrase no curro de Santo Tomé, o primeiro domingo de Agosto. Preténdese celebrar un festival de pop-rock, que concentre xoves, persoeiros artísticos para bailar e facer unha festa tipo celta.

Volver as parroquias


Galego

Xesucristo ¿que conmoción?
ver os teus beizos dourados,
que algúns sinten tentación
de pisar lindes sagrados.

Castellano

Jesucristo ¿que conmoción?
mirar tus labios dorados,
que unos sienten tentación
de hallar límites sagrados.

línea de de división

------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
No mesmo umbral da porta,
aparece o meu casulo,
só se sinte o murmurio
da falda que trae posta.
En el umbral de la puerta,
aparece mi capullo,
sólo se siente el murmullo
de la falda que trae puesta.
Lanzan un fulgor divino
os ollos azul do ceo,
que iluminan o meu destino
a través dun denso velo.
Lanzan un fulgor divino
los ojos azul del cielo,
que iluminan mi destino
a través de un denso velo.
Non me olvidarei xamais,
do primeiro gran libro,
que en un brando corazón
crece como un forte amigo.
No me olvidaré jamás,
del primer grande libro,
que en un blando corazón
crece como un fuerte amigo.
¿Sabes que che indico agora?
¿Sabes que che indicarei sempre?
Unha cousa só che indico
agora e sempre: "Lémbrame".
¿Sabes que te indico agora?
¿Sabes que te indicaré siempre?
Una cosa sólo te indico
ahora y siempre: "Recórdame".
------------------------------------------------

VILACAMPA

línea de de división

Preto do cume da Serra do Xistral encóntrase a igrexa de Vilacampa e o monte Castelo que dende a súa cima pode observarse o val en toda a súa extensión e beleza. No 4 de agosto celebra a festividade ó seu santo patrono Santo Domingo de Guzmán fundador. Nesta parroquia nacen moitos regatiños que incrementan o caudal do río de Ferreira. Os principais sitios son: Abilleira, Azureira, Bandexa, Campo Pequeno, Carballo, Carregal, Os Casás, O Coto, A Cruz, A Modia, Rozas, Silvosa, Tarreo da Corte, Trobo. Hai lugares moi melíferos propios para as abellas que a súa feira celébrase o segundo sábado de Outubro na Vila de Ferreira.

Volver as parroquias


Galego

Cos seus altos modais
é importante o que seducen
os seus claros ideais
polo aire que respiran.

Castellano

Con sus altas maneras
es mucho lo que cautivan
sus admirables ideas
por el aire que respiran.

línea de de división

------------------------------------------------

Cadro de coplas Populares
GALEGO
CASTELAN
Os consellos tan sinceiros
de pais, nais, tamén irmáns,
anque sexan moi certeiros,
soan como ecos lonxanos.
Los consejos tan sinceros
de padres, madres y hermanos,
aunque seaan muy certeros,
suenan como ecos lejanos.
Coas tropas Napoleón,
conquistou, pobos, nacións;
pero ti cos propios feitos,
conquistarás corazóns.
Napoleón con sus tropas,
conquistó, pueblos, naciones;
pero tú con los propios hechos,
conquistarás corazones.
Se ti me queres matar,
non o fagas cun puñal;
deixa de quererme un pouco
e o golpe será mortal.
Si tú me quieres matar,
no lo hagas con un puñal;
deja de quererme un poco
y el golpe será mortal.
A riqueza no corazón,
ninguén pode superar,
e o gran amor que me deu
un amigo de verdade.
La riqueza en mi corazón,
nadie puede superar,
es el amor que me dio
un amigo de verdad.
------------------------------------------------
O Valadouro con sus pueblos vecinales
Valadouro y pueblos del entorno.

<- - - Pinchen para enviar correo...


volver...